XII A MM

  1. GEOMETRI RUANG

01.  Beberapa Benda Ruang
02.  Latihan 01
03.  Kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang
04.  Latihan 02
05.  Menggambar dan Menghitung Jarak
06.  Latihan 03
07.  Menggambar dan Menghitung Sudut
08.  Latihan 04
09.  Menggambar Kubus dan Balok
10.  Latihan 05
11.  Melukis bidang irisan
12.  Latihan 06

Advertisements
%d bloggers like this: